Seminaria Instytutowe i Zakładowe

Dnia 5 maja 2022 r. o godz. 9:00 zapraszamy na Seminarium Zakładu Fizyki.

Prelegent dr hab. Janusz Januszewski, prof. PBŚ z Zakładu Matematyki

wygłosi referat pt.:"Pakowanie perfekcyjne i inne zagadnienia geometrii dyskretnej".

Seminarium odbędzie się stacjonarnie w sali 3014 bud.F (3 piętro).
 

Dnia 21 kwietnia 2022 r. w ramach Seminarium Zakładu Fizyki PBŚ dr Marek Trzcinski z Zakładu Fizykochemii Powierzchni

wygłosił referat pt.: "Spektroskopia fotoelektronów w badaniach właściwości powierzchni".

Seminarium miało charakter zdalny za pośrednictwem platformy MS Teams.

 

Dnia 7 kwietnia 2022 r. w ramach Seminarium Zakładu Fizyki PBŚ dr inż. Wirginia Tomczak z Zakładu Inżynierii Chemicznej i Bioprocesowej

wygłosiła referat pt.: "Zmienność współczynnika dystrybucji ciało stałe-ciecz dla metali i radionuklidów w środowisku: Analiza danych do oceny radiologicznej".

Seminarium miało charakter zdalny za pośrednictwem platformy MS Teams.

 

Dnia 24 marca 2022 r. w ramach Seminarium Zakładu Fizyki PBŚ dr inż. Tomasz Rerek z Zakładu Fizykochemii Powierzchni

wygłosił referat pt.: „Nanowarstwy stopowe Au-Sn oraz Au-Cu otrzymywane metodą termicznego naparowywania".

Seminarium miało charakter zdalny za pośrednictwem platformy MS Teams.

 

Dnia 3 marca 2022 r. w ramach Seminarium Zakładu Fizyki PBŚ dr inż. Natalia Kruszewska z Zakładu Fizyki

wygłosiła referat pt.:  "Mikroreologia modelowych dwuwarstw lipidowych".

Seminarium miało charakter zdalny za pośrednictwem platformy MS Teams.

 

Dnia 27 stycznia 2022 r. w ramach Seminarium Zakładu Fizyki PBŚ dr Grażyna Balcerowska-Czerniak z Zakładu Fizykochemii Powierzchni

wygłosiła referat pt.: „Chemometryczna analiza wyników pomiarów spektroskopowych”.

Seminarium miało charakter zdalny za pośrednictwem platformy MS Teams.

 

Dnia 13 stycznia 2022 r. w ramach Seminarium Zakładu Fizyki PBŚ mgr inż. Karol Karpiński z Zakładu Fizyki

wygłosił referat pt.: „Propagacja plazmonów powierzchniowych”.

Seminarium miało charakter zdalny za pośrednictwem platformy MS Teams.