Zakład Fizyki

W ramach zakładu działają dwa zespoły badawcze: Zespół Badawczy Modelowania Procesów Fizykochemicznych oraz Zespół Badawczy Optyki i Informatyki Kwantowej. W zakładzie zatrudnionych jest 4 nauczycieli akademickich na stanowiskach badawczych i 3 nauczycieli akademickich na stanowiskach badawczo-dydaktycznych.