Zakład Matematyki

W zakładzie zatrudnionych jest 5 nauczycieli akademickich na stanowiskach badawczo-dydaktycznych oraz 6 nauczycieli akademickich na stanowiskach dydaktycznych.
 

W ramach zakładu  pracuje Zespół Badawczy Geometrii w składzie osobowym:

prof. dr hab. Marek Lassak,

dr hab. Janusz Januszewski, prof. PBŚ,

dr Monika Nowicka,

dr inż. Łukasz Zielonka,

mgr Michał Musielak.

Zespół ten zajmuje się zagadnieniami związanymi z pakowaniem i pokrywaniem, badaniem własności ciał wypukłych, geometrią sferyczną, badaniem własności funkcji wypukłych.