Skład Oddziału Bydgoskiego PTChem

Skład Zarządu na lata 2019-2021

Przewodniczący

dr hab. Przemysław Kosobucki, prof. PBŚ
e-mail: p.kosobucki@pbs.edu.pl
tel.: 52 374 90 41

Wiceprzewodnicząca

dr hab. Joanna Paciorek-Sadowska, prof. UKW
e-mail: sadowska@ukw.edu.pl
tel.: 52 341 91 26

Sekretarz

dr hab. Beata Jędrzejewska, prof. PBŚ
e-mail: beata.jedrzejewska@pbs.edu.pl
tel.: 52 374 90 34

Członek Zarządu

dr inż. Marcin Borowicz
e-mail: m.borowicz@ukw.edu.pl
tel.: 52 341 91 26

 

Członkowie Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

prof. dr hab. Jerzy Gaca
dr hab. n. farm. Barbara Bojko, prof. UMK
dr hab. Beata Jędrzejewska, prof. PBŚ
dr hab. Przemysław Kosobucki, prof. PBŚ
dr hab inż. Przemysław Krawczyk, prof. UMK
dr hab. Borys Ośmiałowski, prof. UMK
dr hab. inż. Joanna Paciorek-Sadowska, prof. UMK
dr hab. Kazimierz Piszczek, prof. PBŚ
dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. PBŚ
dr inż. Marcin Borowicz
dr inż. Łukasz Dąbrowski
dr inż. Alicja Gackowska
dr inż. Maria Kowalska
dr inż. Sylwia Kwiatkowska-Marks
dr inż. Joanna Liszkowska
dr inż. Justyna Miłek
dr inż. Waldemar Studziński
dr inż. Franciszek Ścigalski
dr inż. Wirginia Tomczak
dr inż. Grażyna Wejnerowska
dr Radosław Zbytniewski
mgr inż. Marlena Borowicz
mgr inż. Daria Bożejewicz
mgr inż. Anna Fajkiel
mgr inż. Marek Isbrandt
mgr Katarzyna Jargiło
mgr Anna Kulesza
mgr inż. Karolina Lelewer
mgr inż. Izabela Narloch
mgr inż. Anna Pollok
mgr inż. Anna Roszak
mgr inż. Anna Rymaszewska
mgr Paweł Sander
mgr inż. Piotr Ścigalski
mgr Agata Walkowiak