dr inż. Alicja Balcerak-Woźniak
01 lutego 2024

Senat Politechniki Bydgoskiej uchwałą z dnia 24.01.2024 jednogłośnie postanowił o nadaniu Pani Alicji Balcerak-Woźniak z Zakładu Chemii Organicznej WTiICh stopnia naukowego doktora w dyscypninie nauk chemicznych. Ponadto Senat postanowił o wyróżnieniu obronionej pracy doktorskiej pt. „Pochodne 3,4-dihydroksycyklobut-3-eno-1,2-dionu jako innowacyjne fotosensybilizatory w procesie polimeryzacji rodnikowej akrylanów.”

Pani doktor serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów naukowych!

 

Obrona pracy doktorskiej odbyła się 16 stycznia 2024 roku w auli naszego Wydziału. Promotorem pracy jest dr hab. inż Janina Kabatc-Borcz, prof. PBŚ

Recenzentami rozprawy doktorskiej byli:

prof. dr hab. Halina Kaczmarek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

prof. dr hab. inż. Roman Popielarz (Politechnika Krakowska)

dr hab. inż. Agnieszka Kowalczyk, prof. ZUT