Godziny dziekańskie WTiICh - 04.12.2023r.
30 listopada 2023

04 grudnia 2023 r.
w godz. 13:00 – 15:00,

(dla zajęć prowadzonych przez pracowników WTiICh w kampusie Fordon od 12.30)

godziny dziekańskie

w związku z wizytą Władz Rektorskich
Politechniki Bydgoskiej na Wydziale Technologii
i Inżynierii Chemicznej