Komunikat - Domy Studenta
19 września 2022

Informujemy, że kwaterowanie w Domach Studenta na rok akademicki 2022/2023 odbywać się będzie w dniach:

- od 28 września (środa) do 30 września br. (piątek) włącznie w godzinach od 8.00 do 14.00,
- od 3 października (poniedziałek) do 7 października br. (piątek) włącznie w godzinach od 8.00 do 14.00.


Przy kwaterowaniu należy posiadać:
- potwierdzenie dokonania opłaty za m-c październik,
- 2 zdjęcia legitymacyjne,
- dowód osobisty lub paszport

UWAGA!

Od roku akademickiego 2022/2023 przestają obowiązywać umowy o zakwaterowanie. Warunkiem zakwaterowania jest, zgodnie z §2 ust. 3 Regulaminu Domu Studenta, złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Domu Studenta, obowiązującymi opłatami za zakwaterowanie oraz zasadami odpłatności. Z powyższymi dokumentami można zapoznać się pod adresem: otwórz
Studenci Politechniki obywatelstwa polskiego, którym przyznano miejsce w Domu Studenta, oświadczenie składają za pośrednictwem USOSweb (oświadczenie pojawi się po zalogowaniu). Pozostali mieszkańcy oświadczenie podpisują przy kwaterowaniu.

Pozostałe aktualności