Miniatura 7. Dofinansowanie dla Pani dr inż. Katarzyny Witt z WTiICh
24 lipca 2023

Narodowe Centrum Nauki opublikowało kolejną listę rankingową konkursu MINIATURA 7. Wśród laureatów  znalazła się:

dr inż. Katarzyna Witt

Wniosek Pani dr inż. Katarzyny Witt pt.: „Synteza nowych nierozpuszczalnych w wodzie β-ketoimin otrzymanych z pochodnych β-diketonów i aminosilanów, zdolnych do wiązania jonów metali z roztworów wodnych” otrzymał dofinansowanie na badania wstępne/pilotażowe na kwotę 29 700 PLN.


Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w karierze naukowej!