Nagroda dla Zespołu badawczego z WTiICh
09 listopada 2022

Na Uroczystej Gali Regionalnego Forum Innowacji w ramach Forum Inteligentnego, która odbywała się 8 listopada nagrodzono zespół badawczy Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. 

Zespół w składzie: dr inż. Waldemar Studziński, dr inż. Katarzyna Witt, mgr inż. Daria Bożejewicz, mgr inż. Karolina Lelewer, mgr inż. Katarzyna Belka został wyróżniony za rozwiązanie pt. Innowacyjne polimerowe aktywne maty stosowane do zapobiegania skażeniu środowiska wodno-gruntowego metalami ciężkimi.

Przedmiotem nagrodzonego rozwiązania były prace badawcze prowadzące do opracowania innowacyjnych polimerowych aktywnych mat zapobiegających migracji metali ciężkich do gruntów oraz osadów, co przeciwdziała skażeniom gleby i wód gruntowych tymi metalami pochodzącymi np. ze ścieków przemysłowych. Prace badawczo rozwojowe polegały na określeniu stopnia skuteczności wiązania metali przez otrzymane arkusze polimerowych aktywnych mat z danej objętości roztworów przepływających przez maty.

Gratulujemy!

Pozostałe aktualności