Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Darii Bożejewicz
13 listopada 2023

7 listopada 2023 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Darii Bożejewicz, pt.: „Zastosowanie wybranych ligandów w procesach separacyjnych (ekstrakcji rozpuszczalnikowej, transporcie jonów metali przez polimerowe membrany inkluzyjne, adsorpcji) do usuwania metali d-elektronowych z wodnych roztworów.”
Promotorem pracy jest
Pani dr hab. Małgorzata A. Kaczorowska, prof. PBŚ
Promotorem pomocniczym
Pani dr inż. Katarzyna Witt
Recenzentami rozprawy doktorskiej byli:
Pani dr hab. inż. Iwona Zawierucha, prof. UJD
Pani dr hab. Iwona Rykowska, prof. UAM
Pan dr hab. Piotr Szczepański, prof. UMK

Po zapoznaniu się z bogatym dorobkiem naukowym oraz wysłuchaniu referatu Doktorantki, pozytywnych recenzji oraz krótkiej dyskusji naukowej komisja postanowiła wnioskować do Senatu Politechniki Bydgoskiej o nadanie Pani Darii Bożejewicz stopnia doktora w dyscyplinie nauk chemicznych oraz wyróżnienie obronionej pracy.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!