Pierwszy tydzień warsztatów w Akademii Kreatywności
13 marca 2023

Akademia Kreatywności - taką nazwę nosi nowo powstała pracownia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Bydgoskiej. Kreatywna przestrzeń powstała w ramach realizacji projektu "Nie Taka Straszna Chemia - Akademia Kreatywności", dofinansowanego z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Twórcami i realizatorami projektu są dr inż. Joanna Szulc i mgr inż. Sławomir Wilczewski.

8 marca w Akademii Kreatywności rozpoczęły się Warsztaty „Uwolnij swoją kreatywność” realizowane w ramach II etapu projektu, podczas których uczniowie szkół średnich z regionu poznają metody pobudzania kreatywności i rozwiązywania problemów.

Warsztaty pt.: "Metodologia Design Thinking jako kreatywne tworzenie nowych rozwiązań" prowadzi dr inż. Wojciech Poćwiardowski. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku poznali założenia metodologii DT, spróbowali stworzyć produkt lub usługę. Działanie to miało na celu wygenerowanie jak największej liczby pomysłów, aby w końcowym procesie stworzyć prototyp pomysłu. Kolejny etap to budowa prototypu, analiza, udoskonalenie i testowanie, aby wywnioskować czy prototyp jest zdolny do inteligencji i po fazie testów uzyskać feedback.

Wiedza i umiejętności zdobyte na Warsztatach pomogą uczniom opracować własne koncepcje badawcze na potrzeby realizacji kolejnych etapów projektu "Nie Taka Straszna Chemia - Akademia Kreatywności".

Autorzy trzech najlepszych koncepcji otrzymają dofinansowanie na ich zrealizowanie w profesjonalnych laboratoriach badawczych Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej PBŚ.

Sama Akademia Kreatywności pozostanie przestrzenią otwartą dla uczniów szkół średnich, którzy będą mogli z niej skorzystać w ramach lekcji.