Podsumowanie II etap projektu "Nie Taka Straszna Chemia - Akademia Kreatywności"
18 kwietnia 2023

Kreatywna przestrzeń powstała w ramach realizacji projektu "Nie Taka Straszna Chemia - Akademia Kreatywności", dofinansowanego z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Twórcami i realizatorami projektu są dr inż. Joanna Szulc i mgr inż. Sławomir Wilczewski.

Drugi etap zatytułowany „Uwolnij swoją kreatywność” był etapem szkoleniowym. Na zajęciach w Akademii Kreatywności gościliśmy uczniów 14 szkół z Bydgoszczy i regionu:

 • VII Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Kusocińskiego w Bydgoszczy,
 • Liceum Ogólnokształcące im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie,
 • Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim,
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku,
 • I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego,
 • IX Liceum Ogólnokształcące im. T. Nowakowskiego w Bydgoszczy,
 • Technikum Spożywcze w Zespole Szkół Spożywczych w Bydgoszczy,
 • Technikum w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku,
 • Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy,
 • VII Liceum Ogólnokształcące im. Wandy Szuman w Toruniu,
 • Technikum w Zespole Szkół Chemiczno - Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie,
 • Technikum nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Zespole Szkół Chemicznych w Bydgoszczy,
 • Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku.

Zajęcia prowadzili dr inż. Wojciech Poćwiardowski, mgr inż. Sławomir Wilczewski oraz dr inż. Joanna Szulc. Uczestnicy poznali pochodzenie, definicję i założenia metodologii Design Thinking. W trakcie zajęć stacjonarnych podjęli się rozwiązania różnych problemów, tak aby wykorzystać metodologię DT w praktyce. Przeszli przez wszystkie etapy od empatyzacji, przez definiowanie problemu i generowanie pomysłów, aż do prototypowania i testowania, w których stworzyli produkt lub usługę.

W ramach Warsztatów prowadzonych w Akademii Kreatywności uczniowie szkół regionu mieli okazję wziąć też udział w szkoleniu on-line, w którym nauczyli się poruszania w bazach zasobów naukowych, wyszukiwania patentów i publikacji naukowych.

Wiedza i umiejętności zdobyte na Warsztatach pomogą uczniom opracować własne koncepcje badawcze na potrzeby realizacji kolejnych etapów projektu "Nie Taka Straszna Chemia - Akademia Kreatywności".

Autorzy trzech najlepszych koncepcji otrzymają dofinansowanie na ich zrealizowanie w profesjonalnych laboratoriach badawczych Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej PBŚ.

Sama Akademia Kreatywności pozostanie przestrzenią otwartą dla uczniów szkół średnich, którzy będą mogli z niej skorzystać w ramach lekcji.