Pracownicy WTiICh wśród laureatów MINIATURY 6
09 listopada 2022

Narodowe Centrum Nauki opublikowało ostatnią listę rankingową konkursu MINIATURA 6, w którym badacze mogli ubiegać się o środki na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne.

Wśród laureatów konkursu znaleźli się pracownicy WTiICh: dr inż. Waldemar Studziński i dr inż. David Ziemkiewicz.

Wniosek Pana dr. inż.  Waldemara Studzińskiego, pt.: ”Ocena ekotoksykologiczna wybranych mikrozanieczyszczeń z grupy "emerging pollutants" w środowisku wodnym pod wpływem działania różnych czynników utleniających i chlorujących” uzyskał finansowanie na badanie wstępne/pilotażowe na kwotę 45 980 PLN. Celem działania naukowego jest określenie, jakim przemianom ulegają związki EPs pod wpływem promieniowania UV, nadtlenku wodoru, podchlorynu sodu, ozonu, odczynnika Fentona.

Wniosek Pana dr. inż. Davida Ziemkiewicza, pt.: „Mikrofalowe nanoukłady oparte o ekscytony rydbergowskie” uzyskał finansowanie na wyjazd badawczy w wysokości 30 104 PLN. Celem działania naukowego jest m.in. opis oddziaływania plazmon – ekscyton w nowatorskim kontekście ekscytonów rydbergowskich w Cu2O oraz promieniowania o częstości mikrofalowej, a także zbadanie efektów wynikających z uwięzienia ekscytonu w nanostrukturze pod kątem ich wpływu na mikrofalowe przejścia między poziomami energetycznymi.

Serdecznie gratulujemy!

Pozostałe aktualności