Rekrutacja na studia podyplomowe
04 lipca 2022
1 lipca ruszyła Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia podyplomowe.
Zapraszamy na nasze dwa kierunki:
 
  • Jakość i bezpieczeństwo w produkcji żywności,
  • Technologia wody i zarządzanie zasobami wodnymi.
 
Więcej informacji: https://pbs.edu.pl/pl/oferta-dydaktyczna/studia-podyplomowe?query=&system=undefined&czas=&wydzial=wydzial-technologii-i-inzynierii-chemicznej
 
Kandydaci na studia nie muszą już pojawiać się na uczelni, aby złożyć dokumenty na studia - robią to poprzez system IRK https://rekrutacja.pbs.edu.pl/pl/offer/R_NPD_22-23_Z/
 
Zapraszamy!