Stanowisko w sprawie zaleceń żywieniowych w chorobie nowotworowej
07 czerwca 2022

Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk, którego członkiem-specjalistą jest dr hab. inż. Anna Długosz, prof. PBŚ, 3 czerwca 2022 r. wydał stanowisko w sprawie zaleceń żywieniowych w chorobie nowotworowej dla pacjentów, ich rodzin i opiekunów.

Przygotowanie stanowiska jest związane z chęcią przekazania pacjentom z chorobą nowotworową, jak też ich rodzinom i opiekunom, współczesnej wiedzy z zakresu żywienia i dietetyki, która mogłaby wspomóc proces leczenia i terapii przeciwnowotworowej, gdyż racjonalne, oparte na naukowych przesłankach żywienie ma wspomagać proces zdrowienia. Myślą przewodnią opracowanego stanowiska jest, iż pacjenci onkologiczni powinni stosować zasady prawidłowego żywienia skierowane do populacji ogólnej z uwzględnieniem specyfiki choroby nowotworowej, na którą chorują. Przesłanką do przygotowania stanowiska była też trudna sytuacja zdrowotna pacjentów w okresie pandemii COVID-19, jak też opublikowanie w 2020 roku w Polsce, przy współautorstwie i redakcji wybranych członków Komitetu, nowoczesnego podręcznika z zakresu „Żywienie w chorobach nowotworach”, przeznaczonego dla specjalistów oraz studentów uczelni wyższych.

Zachęcamy do lektury stanowiska: https://knozc.pan.pl/index.php/pl/

 

Pozostałe aktualności