Studencie! Wypełnij ankietę
02 luty 2023

Szanowni Studenci Politechniki Bydgoskiej
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Zachęcamy do wypełnienia ankiety Oceny Zajęć Dydaktycznych.

Ankiety są uruchamiane pod koniec semestru zimowego i letniego i można wypełnić je poprzez stronę USOSweb (zakładka: Dla studentów i pole Ankiety) lub poprzez aplikację Mobilny USOS PBŚ na urządzenia mobilne (smartfony, tablety) z systemem operacyjnym Android oraz iOS.

Kilka podstawowych informacji dotyczących ankiety:

  • ankiety są przypisane każdemu przedmiotowi a także każdej formie tego przedmiotu (np. wykład, laboratorium, projekt, ...)
  • ankiety są otwarte dla Was do dnia 5 marca 2023 roku,
  • pracownik PBŚ może zapoznać się z wynikami ankiety dopiero od dnia 6 marca 2023 r. czyli już w trakcie trwania semestru letniego,
  • ankieta jest anonimowa.

Co widzi pracownik PBŚ w systemie USOSweb od dnia 6 marca 2022 r.?

Pracownik widzi dla każdego przedmiotu (każdej formy tego przedmiotu) który prowadził jedynie uśrednione oceny, które zostały wpisane dla każdego z sześciu kryteriów osobno. Ponadto widzi także sumarycznie zebrane komentarze, które wpisaliście. Nie ma możliwości aby Pracownik dowiedział się kto jaką ocenę wpisał i jaki komentarz wystawił.

Wyniki ankiet oraz komentarze/opinie wpisywane przez Was pozwalają na podejmowanie działań przez władze Politechniki oraz władze Wydziałów w kierunku poprawy jakości kształcenia.

Uczelniany Zespół ds Jakości i Ewaluacji Kształcenia
Politechnika Bydgoska