Umowa z Collegium Catholicum Bydgostiense
26 stycznia 2023

Collegium Catholicum Bydgostiense - Zespół Szkół Katolickich Pomnik Jana Pawła II to kolejna szkoła z regionu, z którą Politechnika Bydgoska podpisała porozumienie o współpracy.

25 stycznia br. w nowym budynku dydaktycznym PBŚ spotkali się:  Ks. dr Waldemar Różycki -Dyrektor Szkoły, Pani mgr Agnieszka Gągola - Wicedyrektor oraz mgr Remigiusz Galicki - Dyrektor ds. finansowo-administracyjnych. Politechnikę Bydgoską reprezentowały: Pani Prorektor dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, prof. PBŚ, a  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej: Pani Dziekan dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. PBŚ oraz Pani Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich dr inż. Grażyna Gozdecka, prof. PBŚ oraz mgr inż. Daria Bożejewicz.

Liczymy, że uczniowie Collegium Catholicum Bydgostiense już niedługo odwiedzą Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej PBŚ.