Wręczenie awansów i odznaczeń dla pracowników WTiICh
20 czerwca 2024

W dniu 19 czerwca 2024 roku podczas obchodów Święta Uczelni, z rąk Jego Magnificencji Rektora Politechnik Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich prof. dr hab. inż. Marka Adamskiego zostały uroczyście wręczone awanse na wyższe stopnie naukowe.

Dyplomy doktora habilitowanego przeznane przez Senat PBŚ w roku akademickim 2023/2024 spośród pracowników naszego wydziału otrzymały:

dr hab. inż. Wirginia Tomczak, prof. PBŚ

dr hab. inż. Justyna Miłek.

Pracownik naszego Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej dr hab. inż. David Ziemkiewicz, prof. PBŚ, w roku akademickim 2023/2024 uzyskał tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernik w Toruniu.

Dyplomy poświadczające uzyskanie w roku akademickim 2023/2024 stopnia naukowego doktora na naszej uczelni odebrali:

dr inż. Daria Bożejewicz

dr inż. Alicja Balcerak-Woźniak

dr inż. Sławomir Wilczewski

Pracownik WTiICh dr hab. Przemysław Kosobucki, prof. PBŚ odznaczony został decyzją Prezydenta RP Medalem za Długoletnią Służbę.

Wszystkim osobom, które otrzymały dyplomy doktora oraz doktora habilitowanego, a także pracownikom i studentom, którzy otrzymali odznaczenia i wyróżnienia, składamy gratulacje.