Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej - mgr inż. Sławomir Wilczewski
07 lutego 2024

Rada Naukowa Dyscypliny

Nauki Chemiczne

Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

mgr inż. Sławomira Wilczewskiego

pt.: Wpływ modyfikowanego grafenu na strukturę i właściwości nanokompozytów na osnowie poli(chlorku winylu)

 

Promotor:

dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. PBŚ

 Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Promotor pomocniczy:

dr inż. Katarzyna Skórczewska

 Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 

Recenzenci:

 dr hab. inż. Anna Masek, prof. PŁ

Politechnika Łódzka

dr hab. inż. Łukasz Klapiszewski, prof. PP

Politechnika Poznańska

 dr hab. inż. Krzysztow Moraczewski, prof. UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

 

Obrona odbędzie się 27 lutego 2024 roku o godzinie 11:00 w Auli im. prof. E. Pischingera,

gmach Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej PBŚ, ul. Seminaryjna 3 (II piętro).

 

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem oraz recenzjami w przedmiotowym postępowaniu dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (https://bip.pbs.edu.pl/artykul/66/1193/rozprawa-doktorska-mgr-inz-slawomira-wilczewskiego).