Zjazd Absolwentów rocznika 1972
06 czerwca 2022

4 czerwca odbył się Zjazd Absolwentów studiów dziennych w 50 rocznicę ukończenia studiów. Miło nam było gościć 40-sto osobową grupę absolwentów oraz zaproszonych gości: prof. dr. hab. Jerzego Gacę, dr inż. Henryka Janotę, dr. inż. Stanisława Frąckiewicza i mgr. inż. Celinę Frąckiewicz.

Spotkanie rozpoczęło się od odśpiewania Hymnu Gaudeamus, następnie Dziekan Wydziału dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. PBŚ powitała absolwentów i gości oraz opowiedziała o historii Uczelni i Wydziału. Następnie dr hab. Kazimierz Piszczek, prof. PBŚ wygłosił wykład pt.: "Polimery - stagnacja czy postęp. Świat z polimerami czy świat bez polimerów". Po wykładzie Dziekan i Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich dr inż. Grażyna Gozdecka, prof. PBŚ wręczyły pamiątkowe dyplomy Absolwentom. W imieniu absolwentów głos zabrała Starościna roku mgr inż. Irena Wasilewicz, wspominała studenckie czasy i upamiętniła kolegów z roku, którzy odeszli. Na koniec Absolwenci wręczyli pamiątkowe tabliczki Dziekanowi i swoim nauczycielom akademickim. Po części oficjalnej rozpoczęto się zwiedzanie Wydziału od laboratorium Zakładu Chemii Organiczej przez laboratorium Zakładu Analityki żywności i Ochrony Środowiska (dawna Katedra Drewna i Celulozy) do laboratoriów Zakładu Technologii Polimerów i Powłok Ochronnych, Dziekanatu i pomieszczeń studenckich.

Pozostałe aktualności