Stopnie i tytuły

Szczegółowe informacje dotyczące postępowań awansowych można znaleźć na stronie biuletynu informacji publicznej Politechniki Bydgoskiej w zakładce dokumenty

Doktoraty

  • dr inż. Tomasz Rerek (2021.09)
  • dr inż. Agata Giełczyk (2020.09.23)
  • dr inż. Sebastian Łaskawiec (2020.09.23)
  • dr inż. Marek Pawlicki (2020.09.23)
  • dr inż. Krzysztof Lewandowski (2020.10.27)
  • dr inż. Łukasz Zielonka (2020.08.31)

Tytuł naukowy profesora

  • prof. dr hab. Sylwia Zielińska- Raczyńska (2021.01.20)