Stopnie i tytuły

Szczegółowe informacje dotyczące postępowań awansowych można znaleźć na stronie biuletynu informacji publicznej Politechniki Bydgoskiej w zakładce dokumenty

Doktoraty

 • dr inż. Sławomir Wilczewski (2024.03.20)
 • dr inż. Alicja Balcerak-Woźniak (2024.01.24)
 • dr inż. Daria Bożejewicz (2023.11.21)
 • dr inż. Tomasz Rerek (2021.09)
 • dr inż. Agata Giełczyk (2020.09.23)
 • dr inż. Sebastian Łaskawiec (2020.09.23)
 • dr inż. Marek Pawlicki (2020.09.23)
 • dr inż. Krzysztof Lewandowski (2020.10.27)
 • dr inż. Łukasz Zielonka (2020.08.31)

Habilitacje

 • dr hab. inż. Wirginia Tomczak (2023.10.25)

Tytuł naukowy profesora

 • prof. dr hab. Sylwia Zielińska- Raczyńska (2021.01.20)