Wydziałowe laboratorium doświadczalne

Pracownia Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

osoba odpowiedzialna za pracownię: mgr inż. Izabela Grela; tel. 52-374-91-20

Specjalistyczna aparatura badawcza:

Spektrometr Ascend III firmy Bruker o częstotliwości 400 MHz (9,4T) z konsolą Avance III HD

Pracownia wyposażona jest w spektrometr Ascend III firmy Bruker o częstotliwości 400MHz z konsolą Avance III HD.

Aparat wyposażony jest w sondy:
- BBO 5mm
- BBI 5mm

Posiadamy także ewaporator do badań w niskich temperaturach.

Możliwość pomiarów 2D (1H-XBB).

Oprogramowanie: TopSpin 3.2

 

 

Pracownia Spektroskopii w Podczerwieni (IR)

 

osoba odpowiedzialna za pracownię: mgr inż. Izabela Grela; tel. 52-374-91-20

 

Specjalistyczna aparatura badawcza:

Spektrometr FT-IR  Bruker ALPHA:

Badania w tej pracowni przeprowadzane są za pomocą metody FT-IR na sprzęcie

Spektrometr Alpha posiada dwie przystawki:

1. przystawkę typu P (diamentowa) - możliwość pomiarów cieczy lub ciał stałych/folii metodą odbiciową ATR (Attenuated Total Reflection)

2. przystawkę typu T - służy do pomiarów ciał stałych w postaci tabletki KBr metodą transmisyjną

 

  • Zakres pomiarowy: 360 – 7000cm-1
  • Rozdzielczość: 2cm-1 lub 4cm-1
  • Oprogramowanie: OPUS 6.5

 

Pracownia Spektroskopii

 

osoba odpowiedzialna za pracownię: mgr inż. Izabela Grela; tel. 52-374-91-20

 

Specjalistyczna aparatura badawcza:

Spektrometr hybrydowy Bruker:

Pracownia wyposażona jest w spektrometr hybrydowy FT-IR/Raman firmy Bruker składający się z trzech modułów:

1. moduł próżniowy FT-IR - Vertex 80v

    - oprogramowanie OPUS 8.7
    - zakres spektralny: 10 - 50000cm-1
    - przystawka transmisyjna
    - przystawka ATR (diamentowa)

2. moduł FT-Raman - RAM II

   - laser 1064nm

3. moduł mikroskopowy

   - konfokalny mikroskop Raman SENTERRA II

   - lasery: 532nm
                 785nm
                 1064nm
    - obiektywy z powiększeniem: 4x, 20x i 50x  

 

 

 

 

Pracownia Analizy Termograwimetrycznej (DTA, TGA)

 

osoba odpowiedzialna za pracownię: mgr Iryna Shyychuk; tel.  52 374-91-15

 

Specjalistyczna aparatura badawcza:

Badania prowadzone są na derywatografie węgierskiej firmy MOM,
model Derivatograph Q – 1500D.

Aparat rejestruje ubytek masy w zależności od temperatury, zmianę różnicy temperatury pomiędzy próbką badaną a wzorcową (Al2O3) oraz szybkość ubytku masy w funkcji czasu.

Możliwe jest badanie próbek w fazie ciekłej lub stałej – zmielonej (im większe rozdrobnienie, tym lepsza jakość analizy).

Parametry analizy:
- nagrzewanie do 1000 st.C
- szybkość nagrzewania 0,6 – 20 st.C/min
- atmosfera powietrza lub innego inertnego gazu
- masa próbki 0,1 – 1g

 

 

 

 

 

 

 

 

Cennik standardowych analiz komercyjnych w Wydziałowym Laboratorium Doświadczalnym WTiICh PBŚ