Wykłady OB PTChem

Zaproszenie na wykłady Oddziału Bydgoskiego PTChem:

Wykłady w 2022 r.:

1. Wykład pt.: Analityczne zastosowanie technik ICP w badaniach off i online w próbkach o zróżnicowanej matrycy wygłoszony przez dr hab. Marcin Frankowski, prof. UAM (Wydział Chemii, UAM Poznań) w dniu 13.05.2022 r.

2. Wykład pt.: Elektrokatalityczna redukcja tlenu do nadtlenku wodoru wygłoszony przez dr Magdalenę Warczak (IChF PAN Warszawa) w dniu 20.05.2022 r.

3. Wykład pt.: Projekt RoSSY - od kropek kwantowych i chemii supramolekularnej do budowy jachtu wygłoszony przez dr. hab. Pawła Zarzyckiego (Koszalin) w dniu 20.05.2022 r.

 

Wykłady w 2021 r.:

1. Wykład pt.: Chromatografia jonowa w badaniach wód i ścieków. Możliwości i ograniczenia wygłoszony przez prof. dr hab. Rajmunda Michalskiego (IPIŚ PAN Zabrze) w dniu 19.03.2021 r.

2. Wykład pt.: pt. Rozdzielanie brzeczek fermentacyjnych technikami membranowymi wygłoszony przez dr inż Wirginię Tomczak (Synchrotron SOLEIL, L'Orme des Merisiers Saint-Aubin, Francja) w dniu 29.04.2021 r.

Wykłady w 2020 r.:

1. Wykład pt.: Postępy technik analitycznych w analizie niedozwolonych substancji i dietetyce sportowej wygłoszony przez dr hab. Ewę Kłodzińską, prof. IS-PIB (Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa) w dniu 09.12.2020 r.

2. Wykład pt.: Spectroscopy of formylic derivatives of 2-(2'-pyridyl)pyrrole wygłoszony przez mgr inż. Witolda Wałeckiego (IChF PAN Warszawa) w dniu 21.10.2020.

Wykłady w 2019 r.:

1. Wykład pt.: Zastosowanie technik NMR poza rezonansem do badania dynamiki molekularnej w ciałach stałych wygłoszony przez dr Anetę Woźniak-Braszak (UAM Poznań) w dniu 21.03.2019 r.

2. Wykład pt.: Nowe przewodniki protonowe jako membrany do ogniw paliwowych wygłoszony przez dr inż. Katarzynę Pogorzelec-Glaser (IFM PAN Poznań) w dniu 01.04.2019 r.

3. Wykład pt.: Synthesis, properties, and applications of stable zwitterions derived from N-heterocyclic carbenes wygłoszony przez Prof. Lionela Delaude (University of Liege, Belgia) w dniu 21.05.2019 r.

4. Wykład pt.: Nowe sorbenty w technikach przygotowania próbek wygłoszony przez dr hab. Renatę Gadzała-Kopciuch, prof. uczelni (UMK Toruń) w dniu 28.11.2019.