Zapisz się do PTChem

Jeśli chciałbyś/chciałabyś zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego konieczne jest przysłanie do Zarządu Głównego
wypełnionego i podpisanego przez trzech Członków wprowadzających wniosku o przyjęcie w poczet członków PTChem
na adres:

Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa

lub biuro@ptchem.pl

Zasady przyjmowania oraz prawa i obowiązki członków Polskiego Towarzystwa Chemicznego określa Statut PTChem