Kontakt do OB PTChem

dr hab. Przemysław Kosobucki, prof. PBŚ

Zakład analityki Żywności i Ochrony Środowiska
ul. Seminaryjna 3
85-326 Bydgoszcz

tel. 52 374 90 41
e-mail: p.kosobucki@pbs.edu.pl