CIBUS

Koło CIBUS, to prężnie działające na Wydziale zrzeszenie Studentów zajmujące się tematyką związaną z technologią żywności.

Do rejestru Kół Naukowych PBŚ w Bydgoszczy zostało wpisane 5 czerwca 2014 r. pod numerem 81.
W ramach działalności Koła CIBUS Studenci zajmują się:

  • prowadzeniem badań naukowych, w tym analiz tekstury produktów spożywczych, analiz organoleptycznych,
  • prowadzeniem badań ankietowych
  • prowadzeniem analiz chemicznych składników produktów spożywczych z wyszczególnieniem składników bioaktywnych.

Wyniki swoich badań Studenci mają możliwość zaprezentować podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz opublikować w czasopismach naukowych, zarówno polsko-, jak i anglojęzycznych. Dodatkowo Studenci Koła CIBUS mogą zaprezentować umiejętności i wiedzę zdobytą podczas studiów na różnego rodzaju wydarzeniach promocyjnych Wydziału i Politechniki, prezentując między innymi kuchnię molekularną.

Nad rozwojem członków i merytoryczną opieką projektów badawczych Koła CIBUS czuwa jego Opiekun - mgr inż. Błażej Błaszak.

Wszystkich zainteresowanych działalnością Koła zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem maila: wojciech.pocwiardowski@pbs.edu.pl, blazej.blaszak@pbs.edu.pl lub poprzez profil FB: facebook.com/cibus.pbs/