PENTRYT

Studenckie Koło Naukowe Chemików Pentryt zrzesza studentów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. Jego członkowie biorą czynny udział w życiu Uczelni poprzez udział w uczelnianych i wydziałowych Drzwiach Otwartych. Swoją wiedzę przekazują młodszym kolegom podczas Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Wielokrotnie brali udział w konferencjach naukowych i nawiązywali współpracę z innymi organizacjami działającymi na terenie Politechniki i poza nią. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ich pokazu organizowane podczas Bajkowej Bydgoszczy na Wyspie młyńskiej.

Aktywność Koła, w tym udział członków Koła w konferencjach i seminariach organizowanych przez inne uczelnie wyższe:

 • Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 5.12.2015 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Weronika Walkusz, Aneta Jeleniewska, Magdalena Lemańczyk, Bartosz Gackowski)
 • Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 13-17.04.2016 r. w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku; (Aneta Jeleniewska, Weronika Walkusz, Robert Pobiedziński)
 • XVIII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa, 19.05.2016 r. na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach (Bartosz Gackowski)
 • IX Międzyuczelniane Seminarium Kół Naukowych, 19-20.05.2016 r. na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (Julia Sobczak, Magdalena Lemańczyk)
 • XXI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXIII Sejmik Studenckich Kół Naukowych, 19-20.05.2016 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Aneta Jeleniewska, Robert Pobiedziński, Paulina Szaruga, Patryk Buczkowski)
 • XV Konferencja Studenckich Kół Naukowych nt. „Działania badawczo-rozwojowe młodzieży akademickiej”, 12-13.09.2016 r. na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (Paulina Szaruga, Julia Sobczak)
 • Uczestnictwo reprezentanta: Pauliny Szarugi w X Międzyuczelnianym Seminarium Kół Naukowych organizowanym przez Koło Naukowe Chemików WAT na kampusie Wojskowej Akademii Technicznej w  Warszawie; 18-19.05.2017 r.
 • Uczestnictwo reprezentanta: Pauliny Szarugi w XXVI Konferencji Kół Naukowych pt. „Człowiek i jego środowisko”, odbywającej się na terenie kampusu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; II miejsce w sekcji przyrodniczo-ekonomicznej; 20-21.04.2017 r.
 • Udział w Dniach Otwartych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy; pokazy na holu głównym Uczelni; 31.01.2019 r.
 • Wystąpienie Pauliny Szarugi w XI Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2019: 23-24.03.2019 oraz autorstwo w monografii
 • Wystąpienie Franciszka Pawlaka na Zjeździe Wiosennym Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego; 10-14.04.2019 r.
 • Wystąpienie i poster Franciszka Pawlaka na IX Wyjazdowej Sesji Doktronatów Politechniki Łódzkiej; 10-12.04.2019 r.
 • Wystąpienie Franciszka Pawlaka w Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej Eureka: 29-30.04.2019 r.
 • Pomoc w organizacji warsztatów chemicznych dla dzieci podczas Bydgoskiego Festiwalu Nauki; 22-26.05.2019 r.
 • Prezentacja pokazów na Bajkowej Bydgoszczy organizowanej na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy; 02.06.2019 r.
 • Poster Franciszka Pawlaka na VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka niejedno ma imię”; 28-29.06.2019 r.
 • Wystąpienie oraz poster Franciszka Pawlaka na konferencji VII congreso I+D+i campus d’Alcoi Creando Sinergias; 4.07.2019 r.
 • Wystąpienie Pauliny Szarugi na Wirtualnej Konferencji Młodych Przyrodników: 23-29 września 2019 r.
 • Uczestnictwo reprezentantów: Pauliny Szarugi i Franciszka Pawlaka w X Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2018; 17-18.03.2018 r.
 • Pomoc w organizacji warsztatów chemicznych dla dzieci podczas Bydgoskiego Festiwalu Nauki; 24.05.2018 r.
 • Współuczestnictwo w przygotowaniu i prezentacji wykładu podczas Bydgoskiego Festiwalu Nauki; 24.05.2018 r.
 • Prezentacja pokazów na Bajkowej Bydgoszczy organizowanej na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy; 03.06.2018 r.
 • Uczestnictwo reprezentanta: Pauliny Szarugi w XI Międzyuczelnianym Seminarium Kół Naukowych organizowanym przez Koło Naukowe Chemików WAT na kampusie Wojskowej Akademii Technicznej w  Warszawie; 13-14.06.2018 r.
 • Udział w odcinku programu „Kreatywni” z dnia 17.11.2015 r. produkcji TVP Bydgoszcz;
 • Udział w pokazach podczas „Drzwi Otwartych UTP”, w tym przygotowanie i wykonanie pokazowych reakcji chemicznych;
 • Organizacja pokazów chemicznych na wykłady otwarte odbywające się na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z opiekunem Koła: dr inż. Katarzyna Jurek, email: katarzyna.jurek@pbs.edu.pl