Rekrutacja na II stopień

Terminarz rekrutacji na II stopień studiów stacjonarnych kierunek: TECHNOLOGIA CHEMICZNA
dostępny jest na stronie rekrutacji PBŚ: https://rekrutacja.pbs.edu.pl/pl/

Na podstawie uchwały Senatu UTP z dnia 26 maja 2021 r.  o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek technologia chemiczna studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera lub licencjata, magistra lub równoważnym:

a) kierunku obieralnego, kierunków analityka chemiczna i spożywcza, inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria procesowa, technologia i inżynieria chemiczna, chemia kosmetyczna, inżynieria środowiska, analityka chemiczna, analityka środowiska i przemysłowa, chemia i analityka przemysłowa, chemia i inżynieria materiałów, chemia materiałów i nanotechnologia, lub kierunków przyporządkowanych do dziedziny nauk inżynieryjno - technicznych, dyscyplin inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscypliny nauki chemiczne,

b) pozostałych kierunków nie należących do lit. a).

kandydaci pozostałych kierunków (ppkt. b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatów