Projekt MEiN

Projekt pt. „Nie Taka Straszna Chemia - Akademia Kreatywności” to kontynuacja działań popularyzacyjnych pracowników Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej PBŚ. Działanie dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Doskonała Nauka promuje naukę i pracę naukowców w dyscyplinie ważnej dla gospodarki regionu kujawsko-pomorskiego. Naukowcy z Politechniki Bydgoskiej odwiedzając uczniów w szkołach średnich będą opowiadać o pracy naukowca. Projekt zakłada popularyzację nauki, nie tylko w formie teoretycznej, ale również praktycznej. Jego celem jest zachęcenie uczniów szkół średnich do aktywnego zdobywania i rozwijania wiedzy, własnych pasji oraz odważnego wkraczania w świat nauki.

„Nie Taka Straszna Chemia - Akademia Kreatywności” to 4 etapy:

Etap I 10.2022-01.2023: Wykłady naukowców Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej PBŚ pt. „Nie Taka Straszna Chemia - czym zajmuje się naukowiec”.

Etap II 02.2023-03.2023:Warsztaty „Uwolnij swoją kreatywność” dotyczące metod i technik pobudzania kreatywności, definiowania i rozwiązywania problemu badawczego oraz poruszania się w bazach zasobów naukowych.

Etap III 04.2023-06.2023: Konkurs „Pomysł to dopiero początek”, w którym panel ekspercki oceni własne koncepcje badawcze uczestników warsztatów

Etap IV 07.2023-12.2023: „Wypłyń na szerokie wody”, czyli rozwijanie swoich koncepcji badawczych i przygotowanie zgłoszenia do konkursu EUCYS dla młodych naukowców pod okiem mentorów- wykładowców WTiICh PBŚ.