Współpraca ze szkołami średnimi

W marcu i kwietniu 2022 r. przedstawiciele naszego Wydziału mieli przyjemność spotkać się z przedstawicielami szkół średnich z Bydgoszczy i regionu w celu podpisania porozumień o współpracy.

Współpraca ze szkołami ma na celu promowanie nauki wśród młodzieży, prowadzenie wspólnej działalności naukowo-dydaktycznej, podnoszenie poziomu kształcenia młodzieży szkolnej oraz współpracy organizacyjno-technicznej i merytorycznej.

Szkoły z którymi współpracujemy na mocy porozumienia:

  • VII Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Kusocińskiego w Bydgoszczy,
  • "Mundurowa" Szkoła Techniczna przy BZDZ,
  • Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy,
  • Zespół Szkół Chemicznych im. Ingnacego Łukasiewicza w Bydgoszczy,
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy,
  • Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy,
  • Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku,
  • Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu,
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie,
  • Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku.

Kilka klas z powyższych szkół wraz ze swoimi wychowawcami i nauczycielami wzięło udział w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych prowadzonych przez naszych pracowników. Nasi przedstawiciele prezentowali Wydział również podczas drzwi otwartych w jednej ze szkół, uczniowie brali udział w ćwiczeniach i pokazach.