Kolegium Wydziału

 • dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. PBŚ – Dziekan, przewodnicząca
 • dr inż. Grażyna Gozdecka, prof. PBŚ – Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich
 • dr hab. Przemysław Kosobucki, prof. PBŚ – Przewodniczący Rady Naukowej dyscypliny Nauki chemiczne
 • dr inż. Dorota Ziółkowska – przewodnicząca Rady Naukowej dyscypliny Inżynieria chemiczna
 • prof. dr hab. inż. Adam Gadomski - Dyrektor IMiF
 • dr hab. inż. Anna Długosz, prof. PBŚ – Przewodnicząca Rady Programowej kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka
 • dr inż. Joanna Kowalik – przewodnicząca Rady Programowej kierunku Technologia chemiczna
 • dr inż. Maria Kowalska – przewodnicząca Rady Programowej kierunku Analityka chemiczna i spożywcza
 • dr inż. Ilona Pyszka - Przewodnicząca Rady Programowej Dyscypliny Inżynieria Farmaceutyczna
 • mgr Sylwia Kołodziejczyk – Asystent Dziekana
 • Zuzanna Borkowska – przedstawiciel Samorządu Studenckiego