Rady naukowe

Lista członków Rady Naukowej dyscypliny Nauki chemiczne

 • dr hab. Przemysław Kosobucki, prof. PBŚ – przewodniczący
 • mgr inż. Alicja Balcerak
 • dr inż. Justyna Czajka
 • dr Grażyna Czerniak
 • dr inż. Łukasz Dąbrowski
 • dr hab. inż. Anna Długosz, prof. PBŚ
 • prof. dr hab. inż. Adam Gadomski
 • prof. dr hab. Waldemar Iwanek
 • dr hab. inż. Beata Jędrzejewska, prof. PBŚ
 • dr hab. inż. Janina Kabatc-Borcz, prof. PBŚ
 • dr hab. Małgorzata Kaczorowska, prof. PBŚ
 • mgr inż. Izabela Narloch
 • dr inż. Tomasz Rerek
 • prof. dr hab. Oleksandr Shyichuk
 • dr hab. inż. Łukasz Skowroński, prof. PBŚ
 • dr inż. Magdalena Warczak
 • mgr inż. Sławomir Wilczewski
 • prof. dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska
 • dr inż. David Ziemkiewicz

Lista członków Rady Naukowej dyscypliny Inżynieria chemiczna

 • dr inż. Dorota Ziółkowska - Przewodnicząca
 • dr hab. inż. Ireneusz Grubecki, prof. PBŚ
 • dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. PBŚ
 • dr hab. inż. Wirginia Tomczak
 • dr inż. Piotr Bełdowski
 • dr inż. Alicja Gackowska
 • dr inż. Natalia Kruszewska
 • dr inż. Sylwia Kwiatkowska-Marks
 • dr inż. Jan Lamkiewicz
 • dr inż. Krzysztof Lewandowski
 • dr inż. Ilona Pyszka
 • dr Jacek Siódmiak
 • dr inż. Katarzyna Skórczewska
 • dr inż.Waldemar Studziński
 • dr inż. Joanna Szulc
 • dr inż. Ilona Trawczyńska
 • dr Marek Trzcinski
 • dr inż. Katarzyna Witt