Rady programowe

Analityka chemiczna i spożywcza

 • dr inż. Maria Kowalska – Przewodnicząca
 • dr hab. inż. Beata Jędrzejewska prof. PBŚ
 • dr hab. inż. Janina Kabatc prof. PBŚ – Sekretarz
 • dr hab. Małgorzata Kaczorowska prof. PBŚ
 • dr hab. Przemysław Kosobucki prof. PBŚ

Inżynieria farmaceutyczna (od 01.10.2021)

 • dr inż. Ilona Pyszka - Przewodnicząca
 •  dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska prof. PBŚ
 • dr hab. inż. Małgorzata Gotowska prof. PBŚ
 • dr hab. Anna Długosz prof. PBŚ
 • dr inż. Grażyna Gozdecka prof. PBŚ
 • mgr Michelle Paradowska - Sekretarz
 • Marta Kotarska - Studentka

Technologia chemiczna

 • dr inż. Joanna Kowalik – Przewodnicząca
 • dr hab. inż. Ireneusz Grubecki prof. PBŚ
 • dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska prof. PBŚ
 • dr inż. Jan Lamkiewicz
 • dr inż. Anna Zalewska – Sekretarz
 • inż. Zuzanna Borkowska – Studentka

Technologia żywności i żywienie człowieka

 • dr hab. inż. Anna Długosz prof. PBŚ – Przewodnicząca
 • prof. dr hab. inż. Marek Cierach
 • dr inż. Alicja Gackowska
 • dr inż. Grażyna Gozdecka prof. PBŚ
 • dr inż. Joanna Szulc
 • mgr inż. Błażej Błaszak – Sekretarz
 • Bartosz Maciejewski – Student