Rady programowe


Analityka chemiczna i spożywcza

 • dr inż. Maria Kowalska – Przewodnicząca
 • dr hab. inż. Beata Jędrzejewska prof. PBŚ
 • dr hab. inż. Janina Kabatc prof. PBŚ – Sekretarz
 • dr hab. Małgorzata Kaczorowska prof. PBŚ
 • dr hab. Przemysław Kosobucki prof. PBŚ
 • Marta Okupska – studentka

Inżynieria farmaceutyczna (od 01.10.2021)

 • dr inż. Ilona Pyszka - Przewodnicząca
 •  dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska prof. PBŚ
 • dr hab. inż. Małgorzata Gotowska prof. PBŚ
 • dr hab. Anna Długosz prof. PBŚ
 • dr inż. Grażyna Gozdecka prof. PBŚ
 • mgr Michelle Paradowska - Sekretarz

Inżynieria materiałowa

 • dr inż. Agnieszka Bajorek – Przewodnicząca
 • dr inż. Katarzyna Jurek
 • dr inż. Ilona Pyszka – Sekretarz
 • dr inż. Katarzyna Skórczewska
 • dr inż. Krzysztof Lewandowski

Technologia chemiczna

 • dr inż. Joanna Kowalik – Przewodnicząca
 • dr hab. inż. Ireneusz Grubecki prof. PBŚ
 • dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska prof. PBŚ
 • dr inż. Jan Lamkiewicz
 • dr inż. Anna Zalewska – Sekretarz
 • Oliwia Fajfer – studentka

Technologia żywności i żywienie człowieka

 • dr hab. inż. Anna Długosz prof. PBŚ – Przewodnicząca
 • prof. dr hab. inż. Marek Cierach
 • dr inż. Alicja Gackowska
 • dr inż. Grażyna Gozdecka prof. PBŚ
 • dr inż. Joanna Szulc
 • mgr inż. Błażej Błaszak (od 10.09.2021)
 • Daniel Dawiec – student
 • Maria Krzemień – studentka