Władze

Dziekan
dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. PBŚ
tel. +48 52 374 90 52
jolanta.tomaszewska@pbs.edu.pl
 

Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
dr inż. Grażyna Gozdecka, prof. PBŚ
tel.  +48 52 374 90 56
grazyna.gozdecka@pbs.edu.pl