Zespoły

Wydziałowy zespół ds. jakości kształcenia

Przewodniczący:

 • dr inż. Alicja Gackowska

  Członkowie:
 • dr hab. inż. Anna Długosz, prof. PBŚ
 • dr inż. Grażyna Gozdecka, prof. PBŚ
 • dr inż. Agnieszka Bajorek
 • dr inż. Joanna Kowalik
 • dr inż. Maria Kowalska
 • dr inż. Ilona Pyszka
 • dr inż. Katarzyna Skórczewska
 • dr inż. Anna Zalewska
 • Studenci:
 • Zuzanna Borkowska

Wydziałowy zespół ds. promocji

Przewodniczący:

 • mgr inż. Sławomir Wilczewski

  Członkowie:
 • dr Magdalena Alama-Bućko
 • mgr inż. Małgorzata Bąk
 • mgr inż. Alicja Balcerak
 • mgr inż. Katarzyna Belka
 • mgr inż. Błażej Błaszak
 • mgr inż. Daria Bożejewicz
 • dr inż. Katarzyna Jurek
 • mgr inż. Dorota Kolasińska
 • dr inż. Maria Kowalska
 • dr inż. Natalia Kruszewska
 • mgr inż. Karolina Lelewer
 • mgr inż. Monika Daniluk
 • mgr inż. Izabela Narloch
 • mgr inż. Krystyna Osmańska
 • mgr inż. Monika Osińska
 • dr inż. Ilona Pyszka
 • dr inż. Tomasz Rerek
 • mgr Iryna Shyychuk
 • mgr inż. Paulina Stanewicz
 • dr inż. Wirginia Tomczak
 • dr inż. Ilona Trawczyńska
 • mgr inż. Magdalena Tworek
 • dr inż. Magdalena Warczak
 • mgr inż. Agnieszka Wiśniewska
 • mgr inż. Michał Zaborowski