Jakość kształcenia WTiICh

Zestawienie oceny zajęć dydaktycznych w sem. letnim roku akademickiego 2019/2020

Formularz zgłoszenia propozycji dotyczących doskonalenia jakości kształcenia

Procedura postępowania w przypadku wykrycia działań nieprawidłowych na WTiICh

Program naprawczy w odniesieniu do wyników badania satysfakcji studentów WTiICh

Sprawozdanie z badania satysfakcji studentów WTiICh