Praktyki studenckie i staże

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk i opiekun praktyk dla kierunków: Analityka chemiczna i spożywcza i Technologia żywności i żywienie człowieka
dr inż. Alicja Gackowska, tel. 52 374 90 75, email: Alicja.Gackowska@pbs.edu.pl

Opiekun praktyk dla kierunków: Inżynieria farmaceutyczna i Technologia chemiczna
dr inż. Agnieszka Bajorek, tel. 52 374 90 47, email: Agnieszka.Bajorek@pbs.edu.pl