Program studiów na kierunkach WydziałuTechnologii i Inżynierii Chemicznej

Inżynieria farmaceutyczna - studia stacjonarne I stopnia - program obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

Technologia żywności i żywienie człowieka - studia stacjonarne I stopnia - program obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020