Program studiów na kierunkach Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej

Analityka chemiczna i spożywcza - studia stacjonarne I stopnia - program obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024

Analityka chemiczna i spożywcza - studia niestacjonarne I stopnia - program obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024

Inżynieria farmaceutyczna - studia stacjonarne I stopnia - program obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

Inżynieria farmaceutyczna - studia stacjonarne I stopnia - program obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024

Technologia chemiczna - studia stacjonarne I stopnia - program obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024

Technologia chemiczna - studia niestacjonarne II stopnia - program obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

Technologia chemiczna - studia niestacjonarne I stopnia - program obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024

Technologia żywności i żywienie człowieka - studia stacjonarne I stopnia - program obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024